Bralno tekmovanje 

je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja.

Zakaj ravno 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrokovo zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Z bralnim tekmovanjem, ki bo v šolskem letu 2020/21 potekal na šolski ravni, med učenci 5.A, 5.B, 6.A in 6.B razreda, želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike, tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. To ni tekmovanje za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.

Sodelujoči učenci bodo lahko preko spletne učilnice imeli možnost si knjige med seboj priporočati, se o njih pogovarjati, si izmenjevati mnenja.

Knjige prebrane za bralno tekmovanje se upoštevajo za bralno značko!

Seznama knjig:

Priporočilni seznam knjig za BZ in BT 5. razred

Priporočilni seznam knjig za BZ in BT 6. razred