V šolskem letu 2020/2021 bo šola izvajala naslednje neobvezne izbirne predmete:

RAZREDNEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETTEDENSKO ŠTEVILO URIZVAJALEC
1. razredANGLEŠČINA2Sara Deisinger
4. razredITALIJANŠČINA
TEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO
2
1
1
Mojca Stergar
Andreja Smrdelj
Zdravko Mutić
5. razredITALIJANŠČINA
TEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO
2
1
1
Mojca Stergar
Andreja Smrdelj
Zdravko Mutić
6. razredITALIJANŠČINA
TEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO
2
1
1
Mojca Stergar
Andreja Smrdelj
Zdravko Mutić

Odločitev otroka za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta je prostovoljna. Če pa se bo otrok odločil za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, bo obiskovanje pouka tega predmeta postalo obvezno. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v redovalnico.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.