PRIREDITEVVSEBINAČASODGOVORNA OSEBA
Aktivnosti ob tednu otroka• gledališke predstave
• družabne igre
• branje pravljic
• skupne športne igre
• medvrstniško sodelovanje
prvi teden v oktobruvodje strokovnih aktivov
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti• kulturna prireditev24. 12. 2020Elena Filipič
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku• proslava5. 2. 2021Nives Pernat
Pust• pustno rajanje16. 2. 2021vodje strokovnih aktivov
Dan odprtih vrat• izvedba delavnic različnih ročnih spretnosti po oddelkihmarec ali april 2021Jasmina Pištan
Mirela Valentič
Zaključna prireditev• kulturni program s podelitvijo priznanj učencem9. 6. 2021Jaka Rožac
Proslava ob dnevu državnosti• krajši kulturni program24. 6. 2021Monika Komel