Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2020/2021:

RAZREDVSEBINADATUMIZVAJALEC
3. razred- plavalna šola v naravi14. – 18. 9. 2020CŠOD
Dom Burja, Portorož
4. razred- športne dejavnosti
- naravoslovne dejavnosti
1. – 5. 2. 2021CŠOD
Dom Prvine Čemšenik
5. razred- alpsko smučanje 1. – 5. 2. 2021Učitelji OŠ Dekani
7. razred- naravoslovne dejavnosti2. – 4. 9. 2020CŠOD
Dom Štrk, Ptuj

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Petri Miklavič in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.

Starši učencev 3. in 7. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.