Upravičenost do brezplačnega šolskega prevoza

Vozni red šolskih avtobusov za šolsko leto 2020/2021