Dragi učenci, spoštovani starši,

za novo šolsko leto 2021/2022 sta na voljo vodnik s predstavitvijo Obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred in vodnik s predstavitvijo Neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6. razred.

Prosimo, da si vodnika preberete ter premislite, katere predmete bi obiskovali prihodnje šolsko leto.

Prijavnice dobite pri vašem razredniku v ponedeljek, 3. 5. 2021.

Izpolnjene prijavnice nato vrnete do 7. 5. 2021.