Spoštovani starši

V četrtek, 4. 3. 2021, je Vlada RS spremenila Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 (www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021030.pdf). Na tej osnovi je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v navodilih osnovnim šolam določilo:

  • Uporaba zaščitnih mask je obvezna za vse učence od 6. do 9. razreda OŠ.
  • Za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence od 1. do 5. razreda nošenje zaščitne maske ni obvezno, je pa priporočljivo.
  • V vseh notranjih prostorih in zunanjih površinah je obvezna uporaba zaščitne maske tudi za starše in druge obiskovalce šole.

Zavedamo se, da gre za strog ukrep in velika pričakovanja do otrok, vendar je šola kot javni zavod dolžna odlok spoštovati in ga izvajati. Prosimo vas, da se z otrokom tudi vi pogovorite glede upoštevanja novih pravil. Skupaj se bomo potrudili, da bomo ostali zdravi in bodo šole ostale odprte tudi v bodoče.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Z lepimi pozdravi,

ravnateljica

mag. Selina Lešek