Osnovna šola Dekani z obema enotama vrtca se je z januarjem 2021 vključila v razvojno nalogo ”Varno in spodbudno učno okolje”, ki jo je razpisal Zavod RS za šolstvo.

V okviru razvojne naloge bomo zaposleni v šoli in vrtcu nadgrajevali in krepili dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju varnega in spodbudnega učnega okolja.
Šolski tim, ki je vključen v usposabljanje in bo vsebine in nova znanja prenašal na celoten kolektiv, je pripravil motivacijski video, ki ga želi deliti z otroki iz vrtca, učenci, starši, zaposlenimi in vsemi, ki so na kakršenkoli način povezani z OŠ Dekani.