Dekani, 15. 11. 2021

Spoštovani starši,

na vas se obračam s prošnjo in željo, da s skupnimi močmi vsaj malo pripomoremo k izboljšanju težkega položaja na zdravstvenem področju, v katerem smo se znašli. Vsi zaposleni, skupaj s starši in učenci, smo dolžni drug drugemu zagotoviti varen in zdrav šolski prostor, predvsem v želji, da šolanje še naprej poteka v živo in ne doma pred računalniki.

V soboto, 13. 11. 2021, smo prejeli obvestilo MIZŠ, protokol samotestiranja in obrazec za pisno soglasje staršev. Vsi trije dokumenti so objavljeni na koncu dopisa.

Prosim vas, da se z dokumenti seznanite in skrbno ravnate v skladu z navodili. Natisnjena soglasja bodo učenci danes dobili tudi v šoli in prosim, da jih izpolnjene in podpisane vrnete najkasneje do srede, 17. 11. 2021.

Zaposleni priporočamo, da z otroki že pred sredo doma izvedete poskusno samotestiranje, da bo nato v šoli čim manj težav.

Zadnje informacije bomo posredovali učencem v torek, 16. 11. 2021, prav tako pa bomo z vsemi informacijami sproti seznanjali tudi vas preko e-pošte, spletne strani šole ali vaših predstavnikov v svetu staršev.

Kot odgovorna oseba v javnem zavodu OŠ Dekani sem skupaj z zaposlenimi dolžna zagotavljati zakonito delovanje šole in s spoštovanjem predpisov zagotoviti varno in zdravo učno in delovno okolje za učence in zaposlene.

Niti ravnateljica niti učitelji nismo pristojni za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih predpisov, pristojno je izključno Ustavno sodišče RS. Odlok, ki predvideva samotestiranje otrok, je objavljen v Uradnem listu RS in kot tak za vse zavezujoč.

Spoštovani starši,

zaposleni vas prosimo, da po temeljitem razmisleku in pogovoru z otrokom sprejmete odločitev glede samotestiranja. Razumemo vas tudi, če svojega soglasja ne boste podali. V tem primeru se bomo potrudili, da bo pouk na daljavo v največji možni meri nadomestil pouk v šoli.

Ponovno vam zagotavljamo, da bomo vašo odločitev, ki jo boste označili na (ne)soglasju, dosledno spoštovali in da vaš otrok ne bo v nobenem primeru podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telo ali integriteto.

Zavedajmo se, da če bomo s skupnimi močmi in spoštovanjem ukrepov vsaj malo pripomogli k izboljšanju epidemiološke situacije v državi, je naš cilj dosežen. V tem težkem času za vse nas, tako zaposlene kot tudi starše in učence, vas tudi naprošam, da sprejmete samotestiranje mirno in razumevajoče ter omogočite otrokom nemoteno šolanje.

Soglasje-samotestiranje-ucenci (1)

13312_Okrožnica – odlok 12-11-2021

13313_Protokol_ucenci_november

S spoštovanjem,

ravnateljica mag. Selina Lešek s sodelavci.