Bralno tekmovanje je pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med učenci 2. triletja.

Zakaj ravno 4., 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrokovo zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike, tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. To ni tekmovanje za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati. Seveda bo zmagovalni razred tudi nagrajen.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.

 

Knjige prebrane za bralno tekmovanje se upoštevajo za bralno značko!