Vloga za dodelitev sredstev za pomoč socialno šibkim učencem oziroma otrokom iz sredstev šolskega sklada
Predlog za dodelitev sredstev za pomoč otrokom s posebnimi potrebami
Predlog za dodelitev sredstev za pomoč učencem in otrokom, ki zastopajo šolo in vrtec
Predlog za dodelitev sredstev za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalne dejavnosti in financiranje nadstandarda
Predlog za dodelitev sredstev za potrebe bolnišničnih oddelkov