ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24 

KDAJ? KAJ?
objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
17.2. in 18.2.2023 informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih
prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/2024
javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo solo
javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
objava še prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta