ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

KDAJ? KAJ?
do 21. 1. 2022 objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
11. in 12. 2. 2022 informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 2. 3. 2022 prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
med 11. 3. in 21. 3. 2022 opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
do 4. 4. 2022 prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2021/2022
8. 4. 2022 javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
do 25. 4. 2022 morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo solo
do 24. 5. 2022 javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
med 16. 6. in 21. 6. 2022 vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2022

objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

do 24. 6. 2022 prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 1. 7. 2022 vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 4. 7. 2022 objava še prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
do 31. 8. 2022 vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta