V 8. in 9. členu zakona je izrecno poudarjena pravočasnost odjave obroka. V skladu s Pravili o šolski prehrani morajo starši odjaviti obrok najkasneje en dan prej od 7.00 do 7. 45. Če tega ne storite, se vam v skladu z zakonom zaračuna polna cena obroka. Le v izjemnih primerih (nenadna bolezen, nesreča …) se lahko upošteva odjava na isti dan do 7.45 (13. člen zakona). Odjava za nazaj ni možna.

Odjavo obroka starši sporočijo po elektronski pošti: prehrana@os-dekani.si ali po telefonu 040 986 445. V primeru pisne odjave morajo starši navesti ime in priimek otroka ter razred in kateri obrok odjavljajo, da bo prijava pravilno upoštevana. Trajno odjavo kosila ali malice upoštevamo samo, če je oddana v pisni obliki v tajništvu šole. Odjava prehrane se začne upoštevati z naslednjim dnem.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, bo šola dolg izterjati po sodni poti. Rok za reklamacije računa je 8 dni od prejema le-tega.

Vse informacije o prehrani lahko najdete v Pravilih šolske prehrane OŠ Dekani, ki so objavljena na spletni strani šole.