Predvidene interesne dejavnosti v šolskem letu 2023/2024:

DEJAVNOST MENTOR RAZRED
BRALNA ZNAČKA Razredniki 1.– 5. razred
PLES Iris Kos 4. – 6. razred
BRALNA ZNAČKA

Olivija Cunja,

Nives Pernat

Monika Komel

Karmen Hrvatin

6.– 9. razred
ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA

Iris Kos

Monika Komel

3.– 9. razred
ITALIJANSKO BRALNO TEKMOVANJE OXFORD (BTCO)

Iris Kos

Monika Komel

4.  9.razred
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

Anja Španić

Mojca Selinšek,

Anja Černe

2.– 9. razred
KOLESARSKI KROŽEK

Mirela Valentič

Tarcizija Kofol

4. razred
KOLESARSKI KROŽEK

Monika Komel,

David Rop

5. razred
OTROŠKI PEVSKI ZBOR Tarcizija Kofol 2. – 5 . razred
MLADINSKI PEVSKI ZBOR David Rop 6.– 9. razred
ROKOMET zunanji sodelavec 2.– 5. razred
NOGOMET ZA DEKLICE zunanji izvajalec 2.– 7. razred
KOŠARKA zunanji izvajalec 1. do 5. razred
KUHARSKI KROŽEK Mateja Mevlja 5. razred
ROBOTIKA Borislav Đukić 4. – 9. razred
ORIGAMI Borislav Đukić 4. – 9. razred
PLANINSTVO Jasmina Pištan 1. – 9. razred
ČEBELARSTVO

Andreja Smrdelj,

Jaka Rožac

4. –  9. razred
KLEKLJANJE IN ROČNE SPRETNOSTI Jasmina Pištan 2. – 9. razred
ODBOJKA Jasmina Pištan 5. – 9. razred
USTVARJAJMO SKUPAJ Nina Gaber 3. – 5. razred
GLEDALIŠKI KROŽEK Jaka Rožac 5. razred
STRIC JUSTI Jaka Rožac 6. –  9. razred
BRALNI KLUB Mojca Stergar 5. razred
VESELA ŠOLA Mojca Stergar 4. – 9. razred
PROSTOVOLJSTVO Debora Horjak Babič, Sara Tavčar, Darja Mevlja, Anja Španić 1.– 9. razred
USTVARJALNICA Glendina Čurin 3. – 9. razred
HELP! ENGLISH FIRST AID Glendina Čurin 4. – 9. razred
ZMOREM SAM Patricija Morato Rojc 1. razred
FAIRYTALE FUN Anja Španić 2.- 3.razred
RECIKLANDIJA Alenka Langus Kržič 1. razred
GLEDALIŠKI KROŽEK Darja Mevlja 1. razred
MLADI RAZISKOVALCI Sonja Rajh 1. razred
IGRARIJE Ivana Ranfl 2. razred

 

V šolskem letu 2023/2024 bosta mentorici šolskega glasila Sinji galeb Olivija Cunja in Monika Komel.