Predstavitev šolske knjižnice in urnik

Elektronski naslov: knjiznica@os-dekani.si

Šolska knjižnica je namenjena učencem in delavcem OŠ Dekani. Skrbi za povečanje strokovnosti in kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela, za razširjanje in poglabljanje znanja učencev ter za navajanje učencev na samostojno delo.

V času, ko je knjižnica odprta, si lahko učenci izposodijo knjižnično gradivo, listajo po priljubljenih knjigah in revijah v čitalniškem prostoru, iščejo informacije po priročnikih (leksikoni, enciklopedije, slovarji), pišejo domače naloge in se učijo.

V knjižnici je učencem na voljo računalnik, ki ima dostop do interneta. S pomočjo računalnika učenci poglabljajo svoja znanja tako pri reševanju domačih nalog kot pri iskanju informacij za govorne in seminarske naloge.

Urnik izposoje:

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE: vsak dan od 7.45 do 15.00.  

V knjižnici se izvajajo tudi bibliopedagoške ure v obliki knjižnično informacijskih znanj (KIZ), ki zajemajo vse prvine informacijske pismenosti, s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij.

Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Izvajanje KIZ poteka od 1. do 9. razreda, po štiri pedagoške ure letno, ki jih izvaja knjižničarka skupaj z razrednimi in predmetnimi učitelji.

Lepo vabljeni,
knjižničarka Debora Horjak Babič