IZBIRA KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITEV VPISA

KAJ SE ZGODI, ČE SO NA SREDNJI ŠOLI OMEJITVE VPISA?

VSI UČENCI NE BODO SPREJETI.

Sprejetih je toliko učencev, kot ima šola prostih mest.

PRI IZBIRI UČENCEV, KI BODO SPREJETI, SE UPOŠTEVAJO DOLOČENA MERILA:

  • sprejeti so učenci, ki imajo največ točk, pridobljenih na podlagi zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole
  • SVOJE TOČKE UGOTOVIŠ TAKO, DA SEŠTEJEŠ ZAKLJUČNE OCENE VSEH OBVEZNIH PREDMETOV IZ 7., 8. IN 9. RAZREDA (izpusti izbirne predmete)
  • skupaj imaš lahko največ 175 točk (če bi imel vse predmete zaključene z oceno odlično)
  • če ima več učencev isto število točk (iz ocen) in srednja šola ne more določiti, katere učence bo sprejela, izbere srednja šola tiste učence, ki imajo več točk na NPZ iz slovenščine in matematike v 9. razredu