Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2022/2023:

RAZREDVSEBINADATUMIZVAJALEC
3. razred- plavalna šola v naravi4. 3. – 8. 3. 2024Jasmina Pištan
5. razred- alpsko smučanje 29. 1. – 2. 2. 2024Matjaž Muha
7. razred- naravoslovne dejavnosti17. 6. – 19. 6. 2024CŠOD Bohinj

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Petri Miklavič in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.

Starši učencev 3. in 7. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.