OBVESTILO O IZBIRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE IN STARŠE

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko poleg predmetov, ki so obvezni za vse, izberejo tudi neobvezne izbirne predmete. Ti potekajo 1 uro /teden, razen jezikov, ki potekajo 2 uri/teden in se izvajajo po končanem pouku. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Ker šola učencem od 4. do 6. razreda ponuja pouk italijanščine kot neobvezni izbirni predmet, se od šolskega leta 2016/2017 naprej v teh razredih italijanščina ne izvaja več kot nadstandardni program. Priporočamo, da se učenci jezika učijo tri leta kontinuirano, saj se vsebine nadgrajujejo.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Odločitev otroka za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta je prostovoljna, torej ni nujno, da se za obiskovanje predmeta otrok odloči. Če pa se bo otrok odločil za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, bo obiskovanje le-tega postalo obvezno. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Prijavnico na neobvezni izbirni predmet izpolnite elektronsko do 20. 5. 2024.

Prijave neobveznih izbirnih predmetov se lahko uredi na dva načina.

  1. a) Starši, ki imate izbran način komunikacije s šolo (Minimalna ali nadstandardna storitev), lahko oddate prijavo na neobvezne izbirne predmete preko portala Moja šola easistent.com
  2. b) Tisti starši, ki ne uporabljate portala Moja šola pa se obrnite na pomočnico ravnateljice Mojco Stergar na mail mojca.stergar@os-dekani.si, ki bo otrokom neobvezne izbirne predmete ročno vnesla preko profila učenca.

 

OBVESTILO O IZBIRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE IN STARŠE

Učenci 7., 8. in 9. razredov morajo poleg predmetov, ki so obvezni za vse, izbrati tudi izbirne predmete, v trajanju dveh ur tedensko. Ti so del obveznega programa, učenec pa jih izbere glede na svoj interes, sposobnosti in nadarjenost.

Učni program in cilji so predpisani in trajajo eno uro na teden z izjemo tujega jezika, ki se ga učenci učijo dve uri na teden.

Če se učenec odloči za enourni izbirni predmet, mora izbrati najmanj dva predmeta. OB SOGLASJU STARŠEV lahko izbere 3 predmete.

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen. Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Predmeti so razporejeni v dva sklopa, in sicer v družboslovno-humanistični in v naravoslovno-tehnični sklop. Opisi predmetov se nahajajo na šolski spletni strani https://www.os-dekani.si, pod zavihkom O šoli – Šolski dokumenti. Šola mora obvezno učencem ponuditi en tuj jezik, retoriko (9. razred) ter verstva in etiko. Ni pa nujno, da jih učenci izberejo. Izbirne predmete, ki jih ponuja naša šola, vsak učenec izbere in razvrsti po svoji želji. Na prvem mestu zapiše predmet, ki ga najbolj veseli. Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal. Priporočamo, da rangirate vse predmete na seznamu ali vsaj prvih 6.

Odločitve za izbirni predmet naj bodo premišljene, saj je vsaka menjava lahko velika težava pri organizaciji in usklajevanju.

V primeru, da vaš otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je LAHKO OPROŠČEN pouka izbirnih predmetov (ob tem pa lahko vseeno obiskuje en izbirni predmet). Starši napišejo predlog za oprostitev pouka izbirnih predmetov in priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo najkasneje do 30. 9. 2024.

Prijavnico na obvezni izbirni predmet izpolnite elektronsko do 20. 5. 2024. Prijave se lahko uredi na dva načina.

  1. a) Starši, ki imate izbran način komunikacije s šolo (Minimalna ali nadstandardna storitev), lahko oddate prijavo na neobvezne izbirne predmete preko portala Moja šola easistent.com
  2. b) Tisti starši, ki ne uporabljate portala Moja šola pa se obrnite na pomočnico ravnateljice Mojco Stergar na mail mojca.stergar@os-dekani.si, ki bo otrokom neobvezne izbirne predmete ročno vnesla preko profila učenca.

Ravnateljica

mag. Selina Lešek